Julkaisut 

 

– Broman-Kananen, Ulla-Britta 2015. "Beyond the National Gaze: Opera in late 1870s Helsinki." In Kurkela, Vesa, Mantere, Markus (eds), Critical Music Historiography: Probing Canons, Ideologies and Institutions. Aldershot: Ashgate. 69–78.

– Broman-Kananen, Ulla-Britta 2014. "Operasångerskan Emmy Achté som ikon för den finsk-nationella rörelsen." In Musiikki 3–4/2014, 5–28.

– Broman-Kananen, Ulla-Britta 2013. "Lucias vansinne på finska: Emmy Achtés debut i Lucia Lammermoorin morsian på Finska Operan år 1873." In Musiikki 1:2013, 51–69.

– Broman-Kananen, Ulla-Britta 2012. "Staging a National Language: Opera in Helsinki and Christiania in 1870s." In Sivuoja, Anne, Ander, Owe, Broman-Kananen, Ulla-Britta, Hesselager, Jens (eds.), Opera on the Move in the Nordic Countries: Touring Artists and the Construction of National Identities in the Long 19th Century. DocMus Research Publications 4 (Helsingfors: Sibelius Academy), 155–191.

– Broman-Kananen, Ulla-Britta 2012. "Lucia och Lucie: Lucia di Lammermoor på Finska Teatern och Kungliga Teatern i början av 1870-talet." In Swedish Musicological Society's Internet Publication STM-Online.

– Broman-Kananen, Ulla-Britta 2011. Emilie Mechelin och Emma Engdahl: inhemska operaprimadonnor på Nya Teatern i Helsingfors. In Pääkkölä, Anna-Elena (ed.), Suomen musiikkitiede 100 vuotta: juhlasymposiumin satoa. Helsinki: Suomen musiikkitieteellisen seuran julkaisuja. http://mtsnet.wordpress.com/suomen-musiikkitiede-100v-juhlajulkaisu/2011.

– Broman-Kananen, Ulla-Britta 2010. "Emmy Achté's Tactics for the Concours at the Paris Conservatoire". In Siitan, Toomas, Pappel, Kristel, Sööro, Anu (eds), 19th Century Musical Life in Northern Europe.  Georg Olms Verlag, 265–288.

– Frenckell, Ester-Margaret 1971. ABC för teaterpubliken, Borgå: Söderströms & Co Förlags AB.

– Degerholm, Emelie 1900 & 1903. Vid svenska scenen i Helsingfors, I–II: Minnen och Bilder, Helsingfors.

– Hirn, Sven 1970. Teater i Viborg 17431870. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.  

– Hirn, Yrjö 1949. Teatrar och teaterstrider i 1800-talets Finland, Helsingfors: Schildts förlag.

– Kauppala, Anne with Ulla-Britta Broman-Kananen and Jens Hesselager (eds.) 2017. Tracing Operatic Performances in the Long Nineteenth Century. Practices, Performers, Peripheries. DocMus Research Publications 9. Helsinki: Sibelius Academy (University of the Arts). 296 p. 

– Paavolainen, Pentti 2012. "Two Operas or One – or None. Crucial Moments in the Competition for Operatic Audiences in Helsinki in the 1870s". In Sivuoja, Anne, Ander, Owe, Broman-Kananen, Ulla-Britta, Hesselager, Jens (eds.), Opera on the Move in the Nordic Countries: Touring Artists and the Construction of National Identities in the Long 19th Century. DocMus Research Publications 4. Helsinki: Sibelius Academy. 125–155.

– Paavolainen, Pentti 2013. Nuori Bergbom: Kaarlo Bergbomin elämä ja työ I, 18431872. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 43. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. 716 s.

– Paavolainen, Pentti 2016. Arkadian arki: Kaarlo Bergbomin elämä ja työ II, 18721887. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 51. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. 623 s.

– Paavolainen, Pentti 2018. Kriisit ja kaipuu: Kaarlo Bergbomin elämä ja työ III, 1888–1906. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 64. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. 732 s.

– Paavolainen, Pentti 2016. "Kielisuhteiden muutos Viipurin teatterissa, oopperassa ja musiikkielämässä". Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 18. Toim. Anu Koskivirta, Pentti Paavolainen ja Sanna Supponen. Helsinki: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura.

– Pikkanen, Ilona 2010. "Theatre Histories and the Construction of National Identity: The Cases of Norway and Finland," in Nationalizing the Past: Historians as Nation Builders in Modern Europe, ed. Stephan Berger et al. New York: Palgrave Macmillan. 209–232.

– Pikkanen, Ilona 2012. Casting the Ideal Past: a Narratological Close Reading of Eliel Aspelin-Haapkylä's History of the Finnish Theatre Company (1906–1910). Acta Universitatis Tamperensis 1878. Tampere: Tampere University Press. 323 p.

– Qvarnström, Ingrid 1946. Svensk teater i Finland I: Rikssvensk teater, Helsingfors: Holger Schildts Förlag.

– Seppälä, Mikko-Olavi. 2002. Torpalta taloon: Sata vuotta kuopiolaista teatteria. Kuopio: Kuopion teatterikerho. 

– Sivuoja, Anne with Owe Ander, Ulla-Britta Broman-Kananen and Jens Hesselager (editors) 2012. Opera on the Move in the Nordic Countries during the Long 19th Century. Docmus Research Publications 4. Helsinki: Sibelius Academy. 298 p.

– Suutela, Hanna 2001. "An Instrument for Changing Nationalist Strategies: The Finnish Theatre Company," in Theatre, History, and National Identity, ed. Helka Mäkinen et al. Helsinki: Helsinki University Press. 71–94.

– Suutela, Hanna 2005. Impyet. Näyttelijättäret suomalaisen teatterin palveluksessa. Helsinki: Like.