Sources
 
Archive sources
 
 • Archive of the Alexander Theatre, National Library of Finland
 • Mathias Weckström's Collection, National Library of Finland
 • Emelie and Kaarlo Bergbom's Archive, The Finnish Literature Society, the Literary Archive (FLS/LA). 
 • Archive of the Svenska Teatern (SLSA 1270), Svenska litteratursällskapet i Finland
 
 
Books
 
 • Aspelin-Haapkylä, Eliel 1906–1909. Suomalaisen Teatterin historia, vol. I–IV. Helsinki: SKS. = EAH
 • Byckling, Liisa 2009. Keisarinajan kulisseissa: Helsingin venäläisen teatterin historia 1868–1918. Helsinki: SKS. = Byckling
 • Lüchou, Marianne 1977. Svenska teatern i Helsingfors: repertoar, styrelser och teaterchefer, konstnärlig personal 1860–1975. [Hfors]: Stiftelsen för Svenska teatern i Helsingfors/Söderström [distr.]. = Lüchou
 • Paavolainen, Pentti 2013. Nuori Bergbom: Kaarlo Bergbomin elämä ja työ I, 1843–1872. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 43. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. 716 s. = Paavolainen I
 • Paavolainen, Pentti 2016. Arkadian arki: Kaarlo Bergbomin elämä ja työ II, 1872–1887. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 51. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. 623 s. = Paavolainen II
 • Paavolainen, Pentti 2018. Kriisit ja kaipuu: Kaarlo Bergbomin elämä ja työ III, 1888–1906. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 64. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. 732 s. = Paavolainen III
 • Sola, Wäinö 1951. Wäinö Sola kertoo. Porvoo: Söderström. 359 s. = Sola I
 
 
Newpapers
 
 • Finlands Allmänna Tidning
 • Helsingfors Dagblad
 • Helsingfors Tidningar
 • Helsingin Sanomat
 • Hufvudstadsbladet
 • Morgonbladet
 • Nya Pressen
 • Program-Bladet
 • Päivälehti
 • Suomalainen Wirallinen Lehti
 • Suometar
 • Uusi Suometar
 • Wiborgs Tidning
 • Åbo Tidningar
 • Åbo Underrättelser